Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 21 km wynosi:

  • wpłacona do dnia 17.04.2020 – 60 zł
  • wpłacona do dnia 05.06.2020 – 70 zł
  • wpłacona do dnia 26.06.2020 – 80 zł
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 90 zł

Opłata startowa w Biegu na Jawornik oraz Nordic Walking na dystansie 10 km wynosi:

  • wpłacona do dnia 17.04.2020  – 50 zł
  • wpłacona do dnia 05.06.2020 – 60 zł
  • wpłacona do dnia 26.06.2020 – 70 zł
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 80 zł

Opłata za pamiątkową koszulkę techniczną z biegu wynosi 45 zł (opcja)

Numer konta, na które należy dokonywać opłat startowych:

50 1020 5558 1111 1199 3660 0175

Sportshooter
ul. Cieszyńska 7,
41 – 500 Chorzów

W tytule płatności należy wpisać: BNJ, imię i nazwisko osoby za którą dokonywana jest opłata oraz długość dystansu. Przykładowy tytuł: „BNJ, Jan Kowalski, 21km”.